I vår bedrift er vi opptatt av å tilby gode opplæringsvilkår for våre lærlinger. YVIA bidrar tydelig, proaktivt og kompetent for at vi skal levere på dette.
Jan Roger Eriksen, Daglig leder på Chili