Marie Blomsøy trives på jobben. (Foto: Aaron Gregg, Chili Harstad)

Våre lærebedrifter hadde i 2022 til sammen 223 lærlinger, lærekandidater og fagbrev på jobb-kontrakter.

Vi gjør oss nå klar for årets inntak og er interessert i alle søkere til våre lærefag. Våre lærebedrifter rapporterer innen 1.mars hvor mange lærlinger de ønsker å ansette i 2023.

Vil du lære deg et yrke, er du søker i våre lærefag? Ta kontakt direkte med YVIA for nærmere informasjon.