Lærekontrakt og opplæringskontrakt

Opplæringskontoret skriver lærekontrakt eller opplæringskontrakt med deg, og er ansvarlig leder for opplæringen.

Arbeidsavtale

Lærebedriften skriver arbeidsavtale med deg for opplæringsperioden, og har arbeidsgiveransvaret. Opplæringsbedriften din har en faglig leder og er faglig godkjent som lærebedrift.

Bruk av betegnelsen lærling og lærekandidat på våre sider:

Når det ikke refereres direkte til sentrale dokumenter, for eksempel forskriften, brukes betegnelsen ”lærling” som en fellesbetegnelse på lærling og lærekandidat.

Dette for å gjøre lesbarheten best mulig.