Vi vurderer nå søkere til læreplass i bilskadefaget. Ta kontakt med oss, eller ta kontakt med YVIA for mer informasjon.