Ta kontakt direkte med opplæringskontoret YVIA i Harstad, Marianne mobil 971 96 235.