Vi vurdere nå søkere til læreplass i bilfaget, lette kjøretøy. Ta direkte kontakt med oss, eller med YVIA for mer informasjon.