Lakktuning Harstad tar nå imot søkere til læreplass i Bilpleiefaget. Ta direkte kontakt med bedriften, se kontaktinformasjon her.

Ta direkte kontakt med lærebedriften, se kontaktinformasjon her. Eller ta kontakt med Ann-Elisabeth Bendiksen hos YVIA, mobil 975 43 588.