Harstad Bilskade har ledig læreplass i Bilskadefaget. Søk direkte til oss, eller ta kontakt med YVIA for nærmere informasjon.