Hålogaland Autoskade tar nå imot søkere til ledig læreplass i Bilskadefaget. Ta direkte kontakt med lærebedriften, se kontaktinformasjon her. Eller ta kontakt med Ann-Elisabeth Bendiksen hos YVIA, mobil 975 43 588.