Polaris Trykk Harstad tar nå imot søkere til læreplass i grafisk produksjonsteknikk. Søk direkte til oss, eller ta kontakt med YVIA for nærmere informasjon.