Ledige læreplasser i Maler- og overflateteknikkfaget  hos Industri & Maling AS.

Ta kontakt med lærebedrift eller Yvia´s rådgiver Vidar Lorentzen mobil 900 49 603 for mer informasjon.