Zigo – MC tar nå imot søknader til ledig læreplass i Motorsykkelfaget. Ta gjerne kontakt med lærebedriften, se kontaktinformasjon. Eller med YVIA´s rådgiver Ann Elisabeth Bendiksen, mobil 975 43 588.