Vi tar imot søkere til læreplass i platearbeiderfaget. Søk direkte til oss, eller ta kontakt med YVIA for nærmere informasjon.