Vil du bli yrkessjåfør hos oss i Norbase? Vi ta imot søkere nå til vår læreplass. Læreplass må være avklart i god til før 1.juni 2021. Ta kontakt med YVIA for nærmere informasjon.