Servicenord Engros ønsker søkere til læreplass i yrkessjåførfaget. Lærepassen må være avklart i god tid før 1.juni 2021. Søk direkte til oss, eller ta kontakt med YVIA for nærmere informasjon.