Bunnpris Havnegata vurderer å ta inn to lærlinger i 2021. Ta kontakt direkte med oss nå, eller leder for opplæringskontoret YVIA i Harstad, Hilde Lilleng, på tlf: 416 66320