Opprinnelig fikk opplæringskontoret et langt, stedsbundet navn. Har du prøvd å uttale vår tidligere forkortelse YOKH? Vi vet du prøver, og du smiler.

26. september 2020 endret opplæringskontoret navn til YVIA.

YVIA er fortsatt det største opplæringskontoret for i hovedsak det private næringslivet i vår region. Opplæringskontoret har inngått 470 lærekontrakter i løpet av de 10 årene som kontoret har eksistert. 180 medlemsbedrifter med godkjenning i over 50 ulike yrkesfag eier YVIA.

YVIA sikrer kvaliteten underveis og har det overordnede ansvaret for opplæringen i bedriften. YVIA skal fortsatt rekruttere lærlinger til medlemsbedriftene og de skal ha oppfølging av lærlingene i lærebedriftene, arrangere kurs og aktiviteter for sine lærlinger, og kurse nye faglige ledere i bedriftene. «Vi ser tilbake på disse ti årene i kontoret med stolthet, og det er med brennende engasjement for fagutdanningen og de unge at vi nå gjør oss klare for de neste ti», sier Hilde Lilleng, daglig leder i YVIA.