Stall Sæteråsen er godkjent lærebedrift i hestefaget.