YVIA er en samling av lærebedrifter som tilbyr læreplasser i over 60 ulike yrkesfag.

YVIA inngår sammen med lærebedriften lærekontrakter, opplæringskontrakter og fagbrev på jobb kontrakter med lærlinger og lærekandidater.

Opplæringskontoret administrerer og dokumenterer lærlingeordningen for medlemsbedriftene, er ansvarlig leder i læretiden. YVIA kvalitetssikrer lærlingens fagopplæring.

Lærebedriftene inngår arbeidsavtaler med lærlingene i samme periode. Bedriftene har arbeidsgiveransvaret, gjennomfører og har ansvar for den daglige opplæringen av lærlingen.

Gjennom YVIA samarbeider medlemsbedriftene om blant annet

  • Rekruttering og markedsføring.
  • Lærlingesamlinger og kurs.
  • Kvalitetssystem for oppfølging av lærlingene.
  • Samarbeid med ungdomsskolene, videregående skoler og utdanningsetaten.
  • Medlem i KARRI – sammenslutningen av opplæringskontor i Troms, Nordland og Finnmark.
  • Bistår i godkjenning av medlemsbedriftene som lærebedrifter, og av faglige ledere i bedriftene.

Vil du vite mer om det å bli lærling? Eller kanskje du ønsker å bli lærebedrift? Vi i YVIA hjelper deg gjerne, du når oss på post@yvia.no eller ta kontakt direkte med en våre rådgivere.

Vårt team

Hilde Lilleng

Daglig Leder

416 66 320

hilde.lilleng@yvia.no

Vidar Lorentzen

Nestleder

900 49 603

vidar.lorentzen@yvia.no

Ann-Elisabeth Bendiksen

Seniorrådgiver

975 43 588

ae.bendiksen@yvia.no

Marianne Brox

Rådgiver

971 96 235

marianne.brox@yvia.no

Inger-Anna Sareussen

Rådgiver

942 33 746

inger.anna.sareussen@yvia.no