Karrierevalg i lære (KIL) – er et 2-årig prosjekt eiet og ledet av YVIA.

I prosjektperioden leverer vi en profesjonell karriereveiledningstjeneste som sikrer relevant, tilgjengelig og attraktiv karriereveiledning for våre lærlinger. Veiledningen er bedriftsorientert og baserer seg på at lærebedrift og lærling ser på muligheter for jobb og videre karriere i nåværende lærebedrift etter at læretiden er over.

Inntil 30 lærlinger med ungdomsrett skal lære å utvikle gode karriereferdigheter og øke karrierekunnskapene underveis i læretiden sånn at de vet hva som skal til for å få, og beholde, en god jobb. De skal bli godt kjent med hva som kreves for å bygge karriere i sin lærebedrift.

Har din bedrift en plan for å beholde og utvikle gode medarbeidere?

Kartlegging av nåværende og fremtidig kompetansebehov og plan for rekruttering inngår i tjenesten vi leverer til våre aktive lærebedrifter med de utvalgte 30 lærlingene i prosjektperioden.

Opplæringskontoret ønsker at våre lærebedrifter har gode rutiner for å rekruttere, lære opp, og ikke minst en plan for å beholde og utvikle ungdommene videre etter de har gjennomført fagprøven. Gjennom KIL, karrierevalg i lære, skal det tidlig i læretiden etableres dialog om arbeidsmuligheter og karrierebygging mellom lærebedrift og lærling. Hvis lærlingen ønsker en videreutdanning etter fagbrev skal det avklares om nåværende lærebedrift er interessert i å holde kontakten underveis. Det skal skrives intensjonsavtaler der bedrift og lærling ser på muligheter for jobb videre etter videreutdanning.

Opplæringskontoret ser i dag at alle bransjer strever med å gjøre seg attraktive for ungdommene, og med å få dem til å velge våre fagutdanninger. Gjennom denne praksisen skal rekruttering av lærlinger bli enda mer målrettet og effektiv. Vi skal sammen styrke fagopplæringen og gjøre den enda mer attraktiv gjennom å vise det mangfoldet av muligheter som finnes etter gjennomført fagutdanning.

Troms og Finnmark Fylkeskommune støtter prosjektet.