Å være lærebedrift er ofte et tiltak for å sikre rekruttering til egen bedrift. Gjennom læretida avdekkes lærlingens kompetanse både faglig og personlig, og gjennom lokal tilpasning kan bedriften sikre at lærlingen er godt kvalifisert for å jobbe videre i bedriften.

Mange bedrifter bruker det å være lærebedrift som en del av sin markedsføring eller omdømmebygging. Som lærebedrift må en foreta en bedriftsbasert vurdering av opplæringen. Det skjerper blikket og kan rette oppmerksomheten mot forhold som vil bety en forbedring av bedriftens egen produksjon og av bedriften som lærebedrift. Opplæring innebærer også en systematikk som kan bidra til å styrke bedriften som en lærende organisasjon.

Å være lærebedrift betraktes som et viktig samfunnsansvar der bedriftene bidrar til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere for dagens og morgendagens samfunn innenfor rammen av videregående opplæring.

Mange bedrifter ser på fagopplæringen som et bransjeansvar og går gjennom YVIA sammen om rekrutteringskampanjer for å sikre tilstrekkelig antall faglærte i forhold til arbeidslivets behov.

Bli medlemsbedrift i YVIA – kontakt oss i dag.
Telefon 41666320

Bli lærebedrift