Vi har ledig lærlingeplass. Ta kontakt med oss direkte, eller via  opplæringskontoret YVIA i Harstad, Hilde Lilleng, på tlf: 416 66320