Behovet for stabil og god arbeidskraft er viktig for næringslivet i vår region. Ungdommer reiser ofte ut av vårt område for å ta høyere utdanning.


Fagutdanning i bedrift er en gylden mulighet til å beholde ungdommen og forme egne solide fagarbeidere. Samfunnsansvaret som lærebedriften tar er betydelig og særdeles viktig for utviklingen i vår region.

Hos en av YVIAs medlemsbedrifter, Peab Bogstrand, utdannes det nå hele ni lærlinger i samarbeid med opplæringskontoret. De har 100% gjennomføringsgrad, og nær sagt alle de nyutdannede fagarbeiderne blir tilbudt jobb i bedriften.

«Vi må ta ansvar for å opprettholde og videreføre bransjen», sier Stine Remmen, faglig leder for malerlærlingene. «Gjennom vår lærlingesatsning utdanner vi fagarbeidere som kan, og er glade i, faget sitt. Det bidrar til å bevare og styrke yrkesstoltheten».

Bedriften har vært tilknyttet YVIA siden starten og er svært fornøyd med samarbeidet. «Vi kan lære bort faget, mens opplæringskontoret også bidrar på det administrative og det personlige i lærlingens hverdag», sier Remmen. Hun berømmer rådgiverne for måten de jobber med helheten slik at lærlingene har de beste forutsetningene for å gjøre en god jobb.

Vidar Lorentzen (YVIA), faglig leder Rune Berntsen og tømrerlærling Marie Blomsøy. 

Rune Berntsen, faglig leder for tømrerlærlingene, brenner for arbeidet med å utdanne nye fagarbeidere. Han er veldig klar i sin tale: «lærlingene er fremtiden!». En av hans 2-årslærlinger, Marie Blomsøy (19) er stolt av sin plass i bedriften. «Vi har et godt fagmiljø med fine folk, og jeg gleder meg til å dra på jobb. Jeg er veldig takknemlig for at de tar sjansen på meg», sier hun.